Upřesněte PSČ pro ověření doručení do 12:00 hod.
Zadejte hodnotu zboží pro výpočet ceny připojištění: Pojištění zboží do hodnoty 50 000 Kč je již v ceně přepravy. Při vyšší hodnotě zboží dojde k navýšení ceny o připojištění
Zadejte váhu zásilky zaokrouhlenou na celé kilogramy směrem nahoru.
Pro zásilky nad 50 kg využijte paletovou přepravu
Popisy jednotlyvých služeb naleznete zde
U některých zemí je třeba zadat PSČ pro výpočet ceny
*** lhůta nezahrnuje dobu potřebnou pro celní odbavení
(nepovinné) Do 50 000 Kč ručíme za zásilku, hodnota zboží nad vede k navýšení ceny o připojištění.
Zadejte váhu zásilky zaokrouhlenou na celé kilogramy směrem nahoru